• +38521...
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Historija Igrana (SI)

Igrane panorama

Historija Igrana

Številni kulturno-zgodovinski spomeniki, od katerih so nekateri edinstveni, ter arheološko najdišče govorijo o raznoliksti dediščine tega kraja.

Najpomembnejši srednjeveški spomenik v makarskom primorju je starohrvaška cerkvica Sv. Mihovila, ki izhaja iz 11. stoletja. Cerkvica se nahaja nad mestom Igrane na planini Biokovo na približno 300 metrih nadmorske višine.

Ko se približujete mestu lahko opazite župnijsko cerkev Gospe od Rožarija z zvonikom zgrajenega leta 1752. Nižje od zvonika se nahaja eden od najlepših kulturnih spomenikov v Igranih - Zalino Kule, ki temu mestu daje izrazito posebnost in je edinstven spomenik v makarskom primorju. O Zalini Kuli obstaja legenda i igranskem vojaku Ivanu-Antićiću-Zali po katerem je Kula dobila ime. Spomenik je služil omenjenemu junaku in njegovi vojski za obrambo mesta, pred turškimi napadi. Zalina Kula je dobro ohranjena, kljub temu, da je stara 400 let. Vspodnjem delu Igran, v centru, se nahaja poletni dvor Šimić-Ivanišević zgrajen v 18. stoletju v baročnem stilu. Ime Igrane se prvič omenja leta 1430, natančneje pa 10. 3. 1466 leta. Ime izhaja iz besede "igra" in "igrati". Prebivalci Igran so, kot ostali prebivalci makarskoga primorja, živeli v hribih. Tam so se ukvarjali s poljodelstvom in živinorejo. Kasneje so se začeli preseljevati k morju. Tako sta nastali dve naselji Zgornje Igrane in Spodnje Igrane.

Igrane lahko dobijo naziv prvega dalmatinskega mesta, ker ima središče mesta mnogo starih kamenitih hiš in mnogo zelo dobro ohranjenih tipičnih ulic. Vse do današnjih dni so se prebivalci ukvarjali z oljkarstvom, ribištvom in pomorstvom v novejših časih pa je postal turizem glavna dejavnost.

Igrane panorama